همراهی مجتمع صنعتی سن ایچ با هنر معاصر ایران، با افتتاح نمایشگاه سالانه هنرهای تجسمی ورسوس آغاز شد.
نمایشگاهی که دربرگیرنده ی آثار نسلی از هنرمندان جوان ایرانی در دهه ی گذشته بوده و می تواند آینه شفاف فعالیت هنرمندانی باشد که به حق جایگاه خود در متن هنرهای تجسمی معاصر ایران جستجو می کنند.
درطول تاریخ همیشه حمایت بخش های متعهد جوامع، نظیر نمادهای صنعتی و سرمایه گذاران و حامیان علاقه مند، زمینه ساز ایجاد و عرضه ی آثار هنری ارزشمند بوده است و در ایران امروز نیز وجود چنین حمایت ها و مراقبت هایی لازم است تا هنر معاصر به صورتی گسترده در میان ما نهادینه شود.
طراحی و اجرای نمایشگاه سالانه هنرهای تجسمی ورسوس می تواند زمینه ای مناسب برای رشد و ارتقای آثار هنرمندان جوان ما باشد که در طول دهه های آینده، حرف بسیاری برای گفتن خواهند داشت و حرکت هایی از این دست میتواند امکان ادامه ی گسترش هنرهای تجسمی مارا فراهم آورد و برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی دقیق و همیاری تمامی اهل فرهنگ و هنر ضرورت تام و تمام خواهد داشت.